Tại sao phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ?

 Việc lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là để theo dõi thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cơ sở đến chất lượng môi trường xung quanh.

 Việc kiểm tra thường xuyên chất lượng môi trường tại dự án như định kỳ đo đạc, lấy các mẫu phân tích các thông số liên quan đến các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh Cơ sở: Khí thải, nước thải, không khí, nước ngầm… sẽ giúp doanh nghiệp sớm kịp thời phát hiện ra các nguồn gây ô nhiễm và nhanh chóng đưa ra các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động đến môi trường. 

 

Vậy đối tượng cần lập quan trắc định kỳ là ai?

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng… có phát sinh chất thải đều phải lập báo cáo quan trắc môi trường. Trừ đối tượng thuộc phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Khu công nghiệp là đối tượng cần lập hồ sơ quan trắc môi trường hơn cả

 

Nếu bạn thuộc những đối tượng nêu trên và bạn vẫn chưa tìm được đối tác lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ trọn gói chuyên nghiệp thì Đại Nam chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn về cả chất lượng lẫn chi phí!

 

GIỚI THIỆU HỒ SƠ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

 Quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Cơ sở, biện pháp giảm thiểu các tác động đang áp dụng tại Cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 Báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường dựa trên cơ sở:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 26/03/2014.

- Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường áp dụng hiện hành.

 Quy trình thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ:

 Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận dự án, thu thập thông tin tài liệu của dự án.

 Bước 2: Khảo sát hiện trạng và tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích.

 Bước 3: Viết bài báo cáo:

-Trình bày điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực thực hiện dự án.

-Xác định nguồn gây ô nhiễm.

- Đánh giá tác động của từng nguồn ô nhiễm.

- Từ kết quả phân tích đánh giá chất lượng môi trường và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đang áp dụng tại dự án. Nếu phát sinh nguồn gây ô nhiễm thì đưa ra các biện pháp giảm thiểu, khắc phục các nguồn gây ô nhiễm.

 Bước 4: Hoàn thành báo cáo quan trắc môi trường.

 Bước 5: Trình nộp báo cáo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền và bàn giao lại cho chủ đầu tư.

Hãy để Đại Nam giúp bạn hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất

Vậy tần suất báo cáo quan trắc định kỳ hiện nay ra sao?

Trích từ phụ lục 10 của Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

STT

Đối tượng

Tần suất quan trắc

1

Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

01 lần/03 tháng

2

Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

01 lần/06 tháng

3

Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

01 lần/01 năm

 

Hotline  -  0909 378 796

 

Để sử dụng ngay dịch vụ lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ chuyên nghiệp và nhanh chóng của Đại Nam

 

Đại Nam lập báo cáo quan trắc môi trường dựa vào gì?

Biểu mẫu A1 phụ lục V của Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Cơ quan thẩm định báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Hồ sơ môi trường ban đầu do cơ quan nào thẩm định phê duyệt thì báo cáo quan trắc môi trường sẽ nộp lên cơ quan thẩm định phê duyệt đó, ví dụ như:

 Nộp Sở Tài nguyên và Môi trường đối với đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt.

 Nộp Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt.

 Nộp Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đối với các dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Nếu không lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ thì mức xử phạt mà doanh nghiệp phải gánh chịu là gì?

Căn cứ vào khoảng 7 Điều 12 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mức xử phạt như sau:

STT

Hành vi vi phạm

Đối tượng

Mức phạt

(VNĐ đồng)

1

Không thực hiện giám sát môi trường môi trường.

Kế hoạch BVMT, đề án BVMT Do UBND huyện phê duyệt

Cảnh cáo hoặc

500.000 – 1.000.000

2

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

3

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

10.000.000 – 15.000.000

4

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

5

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

ĐTM , Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền

15.000.000 – 20.000.000

6

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

7

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

20.000.000 – 30.000.000

8

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

ĐTM , Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

9

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

ĐTM , Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

30.000.000 – 40.000.000

Với những lý do nêu trên chúng tôi tin rằng việc lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ là thật sự cần thiết dành cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay!

Hotline  -  0909 378 796

 

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN DỊCH VỤ CỦA ĐẠI NAM?

 Công ty chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, có bề dày kinh nghiệm nhiều năm. Chuyên tư vấn, lập các hồ sơ môi trường như báo cáo giám sát môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường...; thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải, cung cấp các chủng loại vi sinh. Công ty chúng tôi luôn mang đến các giải pháp hiệu quả và tiện ích nhất dành cho doanh nghiệp.

 Công ty chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ doanh nghiệp khi có cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra doanh nghiệp về vấn đề môi trường.

 Giá cả và chi phí hợp lý luôn đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng về sản phẩm.

 Bên cạnh đó, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án môi trường được khách hàng đón nhận và đánh giá cao. Bằng những thành quả đã đạt được sau nhiều năm hoạt động và phát triển, Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.

 Dịch vụ môi trường Công ty chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp.

Hotline  -  0909 378 796

 

Để sử dụng ngay dịch vụ lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ chuyên nghiệp và nhanh chóng của Đại Nam

LIÊN HỆ NGAY VỚI ĐẠI NAM ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

Hotline  -  0909 378 796
ĐT: 028 6290 2086 - Fax: 028 6290 2086
Email: info@dainam-enviro.com
Website: www.tuvanmoitruong.net